Vergroot lettertype

Oproep Trimbos: klankbordgroep zorgverleners Stoppen met Roken

NIEUWS3 apr 2024

Het Trimbos-instituut (afdeling Tabak) is sinds 2019 uitgerust met een team ‘Stoppen met Roken Professionals’, dat inmiddels zo’n 15 onderzoekers en projectmedewerkers telt. De inspanningen van dit team ‘SMR-Profs’ zijn erop gericht het zorgveld zo goed mogelijk uit te rusten om stoppen met roken bespreekbaar te maken, rookstopadvies te geven, adequaat door te verwijzen naar (intensieve) rookstopbegeleiding en waar mogelijk deze begeleiding zelf aan te bieden.

Eén van de voornaamste activiteiten van het team is het ontwikkelen en verspreiden van scholingen en hulpmaterialen voor het zorgveld. Denk bijvoorbeeld aan de e-learning ‘Het stoppen-met-rokenadvies. Hoe geef ik dat?’, de bureaubalk VBA+ en de Praatplaat stoppen met roken. Hiernaast houdt het team SMR-Profs zich ook bezig met het coördineren van relevante activiteiten richting zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de implementatie van landelijke campagnes als Stoptober. Ook geleerde lessen uit het lokale zorgpadenproject worden de komende periode verder verspreid. Niet onbelangrijk zijn ook dit Platform stoppen met roken en RookStopZorg, wiens doel is dat iedere zorgverlener in Nederland het rookgedrag van rokers bespreekbaar maakt, stopadvies geeft, basale ondersteuning biedt en doorverwijst indien nodig.

Bij de totstandkoming en het onderhoud van dergelijke producten en materialen is feedback van de eindgebruiker (lees: de zorgverlener) van groot belang. Vaak wordt hierbij geput uit het opgebouwde netwerk, maar dit kent twee uitdagingen: het betreft een relatief kleine ‘pool’ van bevlogen artsen, verpleegkundigen en rookstopcoaches die zo snel overvraagd raken, en daarnaast vormen zij geen representatieve afspiegeling van het brede zorgveld met de daaraan gerelateerde diversiteit aan wensen en behoeften.

Kortom: het Trimbos-instituut is binnen alle disciplines op zoek naar zorgverleners die advies en feedback willen geven bij de ontwikkeling van producten en materialen voor het zorgveld. De inschatting is dat dit hoogstens enkele keren per jaar zal zijn, en per consultatieronde nooit meer dan een uur van je tijd zal vragen. Bent je of ken je iemand binnen uw beroepsgroep die interesse heeft om deel te nemen aan deze klankbordgroep? Geef dit dan door aan Petra Hopman ([email protected]).