Top menu

06. Richtlijn en Zorgstandaard

In deze categorie kunt u elkaar vragen stellen over de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning en de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019.

De richtlijn gaat in op gedragsmatige ondersteuning, farmacotherapeutische interventies, e-health ondersteuning en de e-sigaret. Voor de overige onderwerpen blijft de Richtlijn-2004 en de herziening uit 2009 gelden. De zorgstandaard sluit aan op de richtlijn.

Filter op tags


Tags:
    We hebben geen berichten gevonden...